Rhoddi/Give

Dw i’n credu yn Nghymru, y Cymry, ac yn yr iaith hynafol hefyd. Gwylia’r fideo am y siwrnai i ddod. Sori, mae o’n yn Saesneg. Fersiwn yn Gymraeg i ddod.

Dw i’n codi arian am y daith rŵan. Mae raid i fi prynu gêr antur a dillad achos mae fy ngêr i’n hen iawn rŵan. Dydy o ddim waterproof eto. Efallai, bydd yn bod problem tipyn bach yng Nghymru. Dw i’n gobeithio teithio efo drôn i ffilmio’r anturiaethau ar y daith. Ti gallu helpu fi helpu dysgwyr eraill dros y wlad.