Dim Saesneg: Taith yr Iaith

Phil Wyman: Teithio dros Cymru ar traed

‘Dim Saesneg’ am un flwydden, dechrau 5ed Awst, 2023

Byddwch chi’n gallu cerdded a siarad â Phil ar y daith. Dysgu am yr hanes Cymru, cyfarfod yn y tafarnau, canu yn gilydd, trafod pynciau pwsig i Gymru. Map ac amserlen yn dod yn fuan.

LATEST STORIES

Subscribe

Sign up for a weekly newsletter with the latest blog posts and exclusive content. In your inbox every Tuesday!