Amserlen

Dechrau’r Daith 5fed Awst!

Dach chi’n nghyfarfod fi eleni yn yr Eisteddfod. Bydda i’n bod yno trwy’r holl digwyddiad. Ar ôl yr Eisteddfod, bydda i’n cerdded trwy Porthheli, Cricciaeth a Phortmadog cyn i and i Myrthyr Mawr am y Gŵyl Rhwng Y Coed. Os rydych chi’n byw yn y lleol ac os hoffech chi’n groesawu ymwelydd Gymraeg am a noson cysylltu fi: PKWyman (at) gmail (dot) com.

Amserlen Gŵyl Phil 2023:

Ar ôl COVID mae byd yr ŵyl yn dod yn ôl yn fyw ac felly hefyd ein gwaith yn y byd hwnnw. Byddwn yn y gwaith yn rhannu cariad Duw ym myd y rhai sy’n mynychu’r ŵyl unwaith eto. Eleni, bydd amserlen gŵyl Phil yn llai gweithgar nag arfer wrth iddo baratoi ar gyfer ei daith blwyddyn o hyd yn y Gymraeg. Bydd y daith honno’n dechrau ym mis Awst eleni.

Gŵyl y Gelli (Y Gelli Gandryll, Cymru) Gwirfoddoli yn yr ŵyl lyfrau fyd-enwog yn llyfr darluniadwy Y Gelli Gandryll. Mai 25 – Mehefin 4
HowTheLightGetsIn (Y Gelli Gandryll, Cymru) Gan ddigwydd ar yr un pryd â Gŵyl y Gelli, fe wnes i rannu fy nghysylltiad rhwng gwyliau a’r meddwl-a-thon hwn sy’n ymddangos fel “gŵyl athroniaeth fwyaf y byd”.
Gŵyl Glastonbury (Worthy Farm, Pilton, Gwlad yr Haf, Lloegr) yn gweithio unwaith eto gyda chymuned Iona yn eu gwaith allgymorth i ŵyl gerddoriaeth enwocaf y byd. Mehefin 21-25
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Boduan, Llyn, Eifionydd) Bydd y digwyddiad hwn yn nodi dechrau taith gerdded uniaith Gymraeg Phil ar draws Cymru. Awst 5-12
Rhwng y Coed (Gwarchodfa Natur Merthyr Mawr, Cymru): Awst 25-27

Digwyddiadau Wythnosol:

Meic Agored Wythnosol yn Y Pendeitch ar y Lofft. Bob nos Fercher. Drysau’n agor am 7pm, Meic Agored 8-10pm, amser Jam Agored 10pm-canol nos.

Mae Pastor Phil yn datblygu tîm o blanwyr micro-eglwysi gŵyl: pobl sy’n barod i greu cymunedau yng nghyd-destun gwyliau trawsnewidiol y byd, ac sydd am ddychwelyd i’r gwyliau hyn bob blwyddyn fel adnodd ar gyfer cyfeillgarwch a bendith i eraill. Artistiaid, cynghorwyr, adeiladwyr, cogyddion, carneys, bugeiliaid, meddylwyr, athrawon, gofalwyr o bob math, a chariadon pobl – ffoniwch ni, e-bostiwch ni, ymunwch â ni. Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn teithio a newid y byd. Rydyn ni’n grŵp o bobl sy’n dilyn Iesu, ond mae ein ffrindiau a’n cydwladwyr yn cynnwys pobl o bob cefndir.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael Phil i siarad ar yr amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â rhyngweithio â phobl o grefyddau eraill, neu rai o gyrion cymdeithas yn ein byd sy’n newid yn fawr, gallwch ei gyrraedd trwy e-bost yn salempastorphil (at) gmail. com