Yng Nghaernarfon am y Gŵyl Fwyd

Daeth y dorfoedd i Gaernarfon ddoe am y Gŵyl Fwyd. Dw i ddim estron i gŵyliau. Ar ôl 20 flynedd yn Salem, Massachusetts ac yn gweithio a tîmau yn gŵyliau fel Burning Man and Glastonbury, roedd y Gŵyl Fwyd yng Ngaernarfon yn edrych yn debyg i adra i mi. Tri dydd cyn y Gŵyl, rhywun gofyn i mi i drefnu meic agored yn Yr Hen Lys (The Old Courthouse) yn y dre. Mae’r Hen Lys theatr yn hyfryd, ac daeth fy ffrindiau o’r Meic Agored yn Su’s Coctels yn canu efo fi.

Yfory dw i’n fynd i Pentrenant Hall am cynhadledd cenhadaeth, ond mae’r amser i ddechrau y daith dros Cymru yn dod yn cyflym iawn: 82 diwrnod i fynd.

Os ti isio lawrlwythio y album newydd o caneuon o’r Gwynfydau o Soundcloud, mae nhw’n am ddim. Chi’n gallu cefnogi y cenhadaeth mewn y calon Cymru Cymraeg, dach chi’n gallu wneud o trwy Paypal yn y linc i’r dde.

Google translate attempt:

In Caernarfon for the Food Festival

The crowds came to Caernarfon yesterday for the Food Festival. I’m no stranger to festivals. After 20 years in Salem, Massachusetts and working with teams at festivals such as Burning Man and Glastonbury, the Food Festival in Caernarfon looked like home to me. Three days before the Festival, someone asked me to organize an open mic at Yr Hen Lys (The Old Courthouse) in town. The Old Court Theater is lovely, and my friends from the Open Mic at Su’s Cocktails came to sing with me.

Tomorrow I’m going to Pentrenant Hall for a mission conference, but the time to start the journey across Wales is coming very quickly: 82 days to go.

If you want to download the new album of songs from the Gwynfydau (Beatitudes) from Soundcloud, they are free. You can support the mission in the Welsh (language) Welsh heart, you can do it through Paypal in the link to the right.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.