107 dydd, cyfrif a pharatoi miwsig

107 a chyfrif.

I baratoi am y daith, dw i’n recordio dau albymau, efallai tri. Un o’r y Gwynfydau yn y Llyfr Mathew, un i’r plant a dysgwyr Cymraeg…efallai un mwy i’r tavernau.

Dw i’n bron wedi gorffen gyda’r Gwynfydau (Beatitudes). Wyt ti’n erioed clywed y Gwynfydau fel y blues, neu y Traveling Wilburys, neu Smooth jazz? Tipyn bach o popeth yn yr wyth Gwynfydau.

Hefyd, dwi’n edrych am pobl i ganu can gyda fi am ddysgu Cymraeg yng Nghaernarfon. Dw i isio recordio grwp o ffrindiau yn canu a chlapio yn tafarn.

Rwân, mae Google yn trio i cyfiethu:

107 and counting.

To prepare for the tour, I'm recording two albums, maybe three. One of the Gwynfydau in the Book of Mathew, one for the children and learners of Welsh...perhaps one more for the taverns.

I'm almost done with the Beatitudes. Have you ever heard the Gwynfydau as the blues, or the Traveling Wilburys, or Smooth jazz? A little bit of everything in the eight Gwynfydau.

Also, I'm looking for people to sing a song with me about learning Welsh in Caernarfon. I want to record a group of friends singing and clapping in a pub.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.