Gŵyliau trwy’r Flwydden Dim Saesneg

Chwarae gyda Band Adlais yn Llanw 2023
ond dw i ddim yn chwarae bas rili!

Rwyt ti’n gallu cyfarfod fi yn Gŵyliau hyn yn Y Flwydden Heb Saesneg:

Eisteddfod Genedlaethol – 5-11 Awst yn Boduan (Gwynedd) 

            Dw i’n dechrau y daith yn yr Eisteddfod eleni. Bydda i’n darllen cerdd, canu fy chaneuon newydd, cerdded i Garn Boduan a mwy.

Rhwng y Coed (Between the Trees) – 25–27 mis Awst – Merthyr Mawr

            Mae Rhwng y Coed yn digwydd yn y coed Merthyr Mawr yn agos Pen-y-Bont yn de Cymru. Mae o’n Gŵyl Miwsig, Natur a Gwyddor. Mae’r gŵyl yn saesneg, ond dw i’n mynd i neud pethau yn Gymraeg: Mwsig, Cerddau, a Sgwsiau.

RS Thomas Literary Festival – Machynlleth 15-17, Eglwys Fach ger Machynlleth

            Mae’r gŵyl yn digwydd yn Saesneg, ond dw i’n mynd i ddod a cerddi yn Gymraeg. Sgwrsiau yn y tafarn a amser yn Machynlleth hefyd.

Llanw – 1-4 mis Ebrill, Gŵyl Christnogol (yn Llangrannog)

            Mae’r Llanw pedwar diwrnod o ddysgeidiaeth Gristnogol, addoli, gweithgareddau hwyliog i bob oed.

Gŵyl Fwyd Caernarfon – 11–5 mis Mai

            Yn ôl adra am y bwyd. Dere i cerdded a siarad a canu a sgwsiau a fi.

Gŵyliau y Gelli

            i’r Y Gelli (Hay-on-Wye) am Gŵyl Llyfr a’r Gŵyl Athroniaeth (Hay Literary Festival and How the Light Gets In). 

Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf – 3-11 Mis Awst

Here comes the sketchy Google Translation:

You can meet me at these Festivals in The Year Without English:

National Eisteddfod – 5-11 August in Boduan (Gwynedd)

I start the journey at the Eisteddfod this year. I will read a poem, sing my new songs, walk to Garn Boduan and more.

Between the Trees – 25–27 August – Merthyr Mawr

Rhwng y Coed takes place in the Merthyr Mawr woods near Pen-y-Bont in south Wales. It’s our Music, Nature and Science Festival. The festival is in English, but I’m going to do things in Welsh: Music, Music, and Quizzes.

RS Thomas Literary Festival – Machynlleth 15-17, Eglwys Fach near Machynlleth

The festival takes place in English, but I’m going to bring poems in Welsh. Conversations in the pub and time in Machynlleth too.

Tlan – 1-4 April, Christian Festival (in Llangrannog)

Llanw is four days of Christian teaching, worship, fun activities for all ages.

Caernarfon Food Festival – 11–5 May

Back to the food. Come walk and talk and sing and squish with me.

Hay Festivals

to the Hay-on-Wye for the Book Festival and the Philosophy Festival (Hay Literary Festival and How the Light Gets In).

Rhondda Cynon Taf National Eisteddfod – 3-11 August

Wow! that was a sketchy translation but not any more so that my Welsh!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.