Beth ydw i’n meddwl!?

Dw i ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl eto, ond rŵan dw i’n trio ysgrifennu Cynghanedd. Efallai mae’r rhywbeth yn toredig yn fy ymennydd.

Roedd f’ymennydd yn meddal fel mennyn
byddaf i’n meddwl o mhedd

Ha! Cerdd ddrwg iawn yn fyrfyfyr.

A not too bad Google translation of my improvised verses, which it calls “music”, because, hey that’s the Welsh language for you. It does sing like a bird in your ears. 🙂

I don't speak Welsh fluently yet, but now I'm trying to write Cynghanedd. Maybe something is broken in my brain.

My brain was soft as butter
I will think from my grave

Ha! Very bad improvised music.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.