Pam y Daith 2


Pam y Daith? Mae o’n weithred o gyfiawnder cymdethasol!

Ugain flynydd yn ôl, dw i wedi swrthio mewn cariad â Chymru. Nes i thrio dysgu Cymraeg o dro i dro, ond welais i siaradwyr arall unwaith y mis ar y mwyaf. Rŵan dw i’n gweithio bob dydd ar fy Chymraeg yng Nghaerarfon. Dw i’n credu fod o’n weithred o gyfiawnder cymdeithasol pan fyddwn ni’n dysgu ieithoedd lleiafrifol. Efo bob gair dyn ni siarad dyn ni’n dweud eu bod nhw’n bwysig i ni ac i’r byd.

Dw i isio dweud bod y Cymry Cymraeg yn bwysig iawn i fi. Felly y daith yr iaith hon ydy ffordd i rhoi dim ond tipyn bach cefnogaeth i Gymru a eu iaith.

The translation from Google (I know. This could be sketchy. But not anymore so than my Welsh!) I had to help Google a little bit this time.

Practice and Teach – the best way to learn

Twenty years ago, I fell in love with Wales. I tried to learn Welsh from time to time, but I saw other speakers once a month at most. Now I work every day on my Welsh in Caerarfon. I believe it is an act of social justice when we learn minority languages. With every word we speak we say that they are important to us and to the world.

I want to say that the Welsh-speaking Welsh are very important to me. So this language tour is a way to give just a little bit of support to Wales and their language.

Mae’r bost yma yn dod o’r rhestr ebost am y Daith “Dim Saesneg”. Dach chi’n gallu tanysgrifio am rhestr ebost yma.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.