Pam y Daith

Mae’r bost yma yn dod o’r rhestr ebost am y Daith “Dim Saesneg”. Dach chi’n gallu tanysgrifio am rhestr ebost yma.

Pam dach chi isio cerdded dros Cymru yn siarad dim iaith ond Cymraeg?

Pan roeddwn i’n mynd trwy yr amser anoddaf yn fy mywyd, des i i Gymru am dwy mis. Efo help o’r daith a fy ffrindau ym Moston a Chymru, dw i wedi ffeindio fy ffordd ymlaen. Felly, wedais i wrth fy hun, fy mod i’n dychwelyd a rhoi rhwybeth yn ôl i Gymru.

Nes i ymweld Cymru bob haf am 15 flwydden. Un flwydden, es i i’r Castell Caernarfon ac welais i yr arddangosfa Tywysog Cymru. Criais i. Criais i achos on i’n meddwl am y Coron a’r gamdriniaeth a ddioddefwyd gan Cymru trwy’r canrifoedd. Medwllais i am yr iaith, ac sut dydy ddim y Tywysog yn siarad Cymraeg,[1] a meddwlais i ddylwn i’n gwneud taith iaith. 15 flwydden yn ôl new i penderfynu symud i Gymru ac wneud y daith hon. Mae’r amser yma rwan.

[1] Bydd rhai pobl yn dweud bod y brenin a thywysog newydd yn gallu siarad Cymraeg, ond dydy hnw ddim gwneud mwy na siarad ychydig o geiriau ac ynganu y geiriau ar dudalen.

Translation from Google (I know. This could be sketchy. But not anymore so than my Welsh!)

Why are you walking through Wales and speaking no language but Welsh?

When I was going through the most difficult time in my life, I came to Wales for two months. With the help of the trip and my friends in Moston and Wales, I have found my way forward. So, I said to myself, that I would return and give something back to Wales.

I visited Wales every summer for 15 years. One year, I went to Caernarfon Castle and saw the Prince of Wales exhibition. I cried. I cried because I thought about the Crown and the abuse that Wales suffered through the centuries. I thought about the language, and how the Prince doesn’t speak Welsh,[1] and I thought I should do a language tour. 15 years ago I decided to move to Wales and do this trip. The time is now.

[1] Some people will say that the new king and prince can speak Welsh, but they don’t do more than speak a few words and pronounce the words on a page.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.